Belangrijke documenten

Hier treft u de notulen aan van de Algemene Ledenverdagering over het seizoen 2018 (2018-12-11 ALV-notulen seizoen 2018)

Hier treft u de notulen aan van de Algemene Ledenvergadering 2017 (ALV notulen 14 februari 2017)

Hier de notulen aan van de Algemene Ledenvergadering 2016. ( ALV notulen 15 februari 2016 )

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.