Proefboringen nieuwe fase in vernieuwing banen

Met deze temperaturen misschien een beetje vreemde uitdrukking maar het bestuur gaat bij het besluiten over de mogelijkheden voor baanvernieuwing niet over een nacht ijs. Dus is er buiten de innovatieve techniek ©Topclay (zie nieuwsbrief van juli) ook nog contact gezocht met onze eigen gravelbaanleverancier. Ook die hebben mooie en moderne opties, zoals het aanbrengen van afschot in de baan. Daardoor kunnen banen sneller drogen. De bedoeling is dat er in het najaar een duidelijke visie is die aan de leden kan worden voorgelegd.

Voorlichtingsavond later

Beide leveranciers hebben aangegeven dat ze voor een goede offerte inzicht nodig hebben in welke staat de ondergrond van onze huidige gravelbanen verkeert. Daarom zal er eind augustus, begin september een aantal proefboringen worden verricht. Nee, er zullen geen grote gaten verschijnen, waar straks ons balletje tijdens de dames- en herendubbel in verdwijnt. Waarschijnlijk zullen de leden weinig merken van de proefboringen. Wel betekent het dat de beoogde voorlichtingsavond voor de leden waarschijnlijk later dan beoogd zal plaats vinden.

Het bestuur probeert de besluitvorming en de gevolgen daarvan voor onze clubfinanciën zo snel en zo goed mogelijk in beeld te krijgen. We houden jullie op de hoogte!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.